Wij maken van
ons huis - uw thuis

In ons huis bouwen alle medewerkers, samen met u als bewoner en uw naasten, aan een wooncultuur waar inspraak en zelfstandigheid zorgt voor een nauwe betrokkenheid tussen alle partijen.

Uw vrijheid

Regie over het eigen leven is een belangrijk uitgangspunt. Het geeft u als bewoner, de vrijheid om uw eigen beslissingen te nemen en uw leven en routine te behouden. Het is voor ons ook essentieel om de privacy van bewoners te respecteren en uw persoonlijke informatie te beschermen. Dit helpt om een cultuur van wederzijds respect en vertrouwen te creëren. De kleinschaligheid van onze vzw, staat garant voor geborgenheid en een aangename woonomgeving. De bespreekbaarheid van uw wensen en behoeften, zorgen er mee voor dat “ons huis” opnieuw als “uw thuis” kan aanvoelen.

Onze waarden en principes

Het uitgangspunt van onze medewerkers

 • We werken in het huis van de bewoners waar hun keuzes gerespecteerd worden en privacy belangrijk is.
 • We zijn voor een ja-cultuur waarbij elke vraag bespreekbaar is.
 • Respect voor iedereen, daar staan we voor.
 • Samen zijn we verantwoordelijk voor een huiselijke sfeer.
 • Iedereen engageert zich om verantwoordelijkheid op te nemen zowel binnen als buiten de eigen rol.  We helpen elkaar en durven hulp vragen.
 • Respect

  Ieder individu wordt gewaardeerd. Meningen en ideeën zijn welkom, we dragen zorg voor ieders leef- en werkomgeving.

 • Geborgenheid

  Wij bieden een gevoel van veiligheid en zekerheid. Iedereen hoort erbij.

 • Betrokkenheid

  Met passie en motivatie proberen we samen doelen te bereiken.

 • Dynamisch

  We zijn een huis dat steeds in beweging is. Door levenslang te leren zijn we mee met de tijd.

 • Verantwoordelijkheid

  Ieder voelt zich verbonden met de doelen en waarden van ons huis en wil zijn taken en plichten uitvoeren naar behoren. 

Wie is wie?

Griet Destatsbader

Algemeen Directeur

griet.destatsbader@wzcac.be

Bruno Van der Velden

Hoofd Bewonerszorg

bruno.van.der.velden@wzcac.be

Danny De Winter

Hoofd Wonen & Leven

danny.de.winter@wzcac.be

Vrijwilligers - rien.bruyninckx@wzcac.be

Joke Baeten

Hoofd voeding & Diëtiek


joke.baeten@wzcac.be

Ann Van Bever

Kwaliteitscoördinatie


ann.van.bever@wzcac.be

Janni de Groot

Verantwoordelijke opname Woonassistent en fascilitaire dienst 

janni.de.groot@wzcac.be

Jessy Suetens

Verantwoordelijke Communicatie, Projecten, Klachten & Suggesties

jessy.suetens@wzcac.be

Ellen Cuypers

Verantwoordelijke HR & Financiën


ellen.cuypers@wzcac.be

Sofie Claes

Verantwoordelijke Facturatie


sofie.claes@wzcac.be

Liesbeth Van Hoffelen

Aanspreekpunt familieleden verdieping 1

liesbeth.van.hoffelen@wzcac.be

Marjolein Van Egmond

Aanspreekpunt familieleden verdieping 2

marjolein.van.egmond@wzcac.be

Jens Raeymaekers

Aanspreekpunt familieleden verdieping 3

jens.raeymaekers@wzcac.be