Visie

Visie

Afhankelijk van de zorggraad, bieden wij als zorginstelling huisvesting aan in de vorm van assistentieflats, een centrum voor kortverblijf of vast verblijf in het woon-en zorgcentrum.

De assisitentiewoningen Den Agger staan open voor alleenstaanden of koppels die nog voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen. We bieden een rustige, veilige en comfortabele thuis, zonder te moeten inboeten op het gebied van privacy en zelfstandigheid. De woonassistent  is uw aanspreekpunt indien u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken of zorgadvies nodig heeft.

Het woon-en zorgcentrum stelt zich als thuisvervangend milieu tot doel, om een huiselijke en familiale sfeer uit te stralen met respect voor de privacy en de eigenheid van elke resident. Onze dienstverlening richt zich op ouderen die op zoek zijn naar een vorm van ondersteuning, omdat zij niet meer volledig zelfstandig kunnen functioneren. Op het vlak van wonen, zorg en tijdsbesteding bieden wij diverse diensten aan. Door toename van het aantal zorgbehoevende ouderen zijn de verzorgende, verpleegkundige, paramedische en medische zorgen de jongste jaren een zeer belangrijke plaats gaan innemen. Een kwaliteitsvolle zorgverstrekking, en dit zowel preventief als curatief is onontbeerlijk. Een goede communicatie en onderlinge afstemming tussen alle betrokken partijen, is hierbij essentieel. Door een goede multidisciplinaire samenwerking van artsen, zorg- en verpleegkundigen, paramedici en animatie, wordt getracht om de ouderen zowel op lichamelijk als geestelijk vlak te begeleiden waardoor hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden blijft.

De tijd is voorbij dat ouderen de zorg passief ondergaan. Het woon-en zorgcentrum wil een aantrekkelijke en aangename plaats zijn waar ouderen hun leven ten volle kunnen leven. Door een huiselijke sfeer te scheppen die lijkt op een gewone woonomgeving en vrijheid en flexibiliteit aan te moedigen, willen we afstappen van de ziekenhuissfeer. We willen een plaats zijn om te wonen in een gezellige woonomgeving, zorg inclusief.

Ook het behouden en verstevigen van sociale contacten met familie, vrienden en kennissen is een belangrijk aandachtspunt in de totaalzorg. Deze relaties geven ongetwijfeld een meerwaarde aan onze professionele dienstverlening. Het woon-en zorgcentrum is een open huis, de bezoekuren zijn dan ook volledig vrij.

Geïnspireerd door de holistische visie waarin de mens centraal staat, trachten wij aan elke oudere een zorgverlening op maat te bieden. Dit zowel op fysisch, psychisch, sociaal, cultureel als religieus gebied. Voor de realisatie van onze opdracht werken wij samen met zowel beroepskrachten, stagiairs, studenten en vrijwilligers. Door een goede multidisciplinaire samenwerking van al deze diensten, en combinatie van ieders deskundigheid, trachten wij van ons huis, uw “thuis” te maken.

 

Historiek

In de ruime regio is het Woon- en zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers de enige instelling die zich reeds meer dan 110 jaar toelegt op het opvangen en verzorgen van bejaarde medemensen. Het WZC heeft zijn naam te danken aan Eduard Cuypers, zoon van toenmalig burgemeester van Stabroek. Hij volgde zijn priesteropleiding in het groot seminarie in Mechelen. Enkele jaren later kreeg hij de kans leraar-aalmoezenier te worden op het eerste Belgische schoolschip Comte de Smet de Naeyer. Al meteen vanaf zijn eerste missiereis werd hij in Stabroek ontvangen als een held. Op 19 april 1906, tijdens de tweede reis van het schip, sloeg het noodlot toe. De Stabroekse priester Eduard Cuypers kwam op 34-jarige leeftijd om tijdens een scheepsramp in de Golf van Biskaje. Als eerbetoon aan deze grote Stabroekenaar leeft zijn naam al meer dan 110 jaar verder in het bejaardentehuis. Het enige dat met de jaren veranderde is de benaming: van “Gesticht” naar “Godshuis”, later naar “RVT” en tenslotte naar  “Woon-en zorgcentrum” Aalmoezenier Cuypers.

Bijna 100 jaar werd er in het oude gebouw gewoond. In 2005 verhuisden bewoners en personeel naar het nieuwe complex achter het oude gebouw. Er werd een sloopvergunning toegekend om op de plaats van het oude rusthuis assistentiewoningen te voorzien. Deze werden in juni 2014 in gebruik genomen. In het gebouw is tevens  kinderopvang “ De Cruypers” en thuiszorgorganisatie Villers gevestigd.

Graag werken bij ons?

Draag jij de zorgsector ook een warm hart toe? In dienstverband, als vrijwilliger of als jobstudent? Dan zijn wij misschien op zoek naar jou !

Onze vacatures